Capoeira

Capoeira, Brazilië en slavernij

Capoeira is ontstaan in Brazilië in een tijd van slavernij en slavenhandel. De strijd om fysieke en mentale vrijheid is één van de fundamenten binnen Capoeira. Capoeira bood weerstand tegen onderdrukking en ontbering.

In 1888 werd de slavernij officieel afgeschaft in Brazilië. In Nederland was dit in 1863. Toch bestaat (onwettige) slavernij nog steeds overal ter wereld.

Weerstand / Resistençia

Capoeira werd in Brazilië van 1890 tot 1937 officieel verboden. Echter bleef Capoeira weerstand bieden. Het ontwikkelde verschillende stijlen en tot de dag van vandaag vervult het vele behoeften. Capoeira is door de UNESCO uitgeroepen als nationaal cultureel erfgoed van Brazilië. Echter wordt het ook gezien als een nationale sport. Capoeira blijft veranderen, weerstand bieden en zich aanpassen aan de huidige tijd.

De twee meest bekendste stijlen binnen Capoeira zijn Capoeira Angola en Capoeira Regional.

Capoeira Angola

Capoeira Angola verwijst naar het Afrikaanse land Angola. Vaak wordt een zebra afgebeeld als symbool, dat terugverwijst naar de Zebradans N’golo, gevonden door onderzoekers in Zuid-Angola. Bewonderaars van de beroemde meester Mestre Pastinha (1889 – 1981) stelden de naam Capoeira Angola voor en zo kwam het dat Mestre Pastinha de eerste Capoeira Angola school stichtte.

Capoeira Regional

Capoeira Regional verwijst naar ‘Região’, wat regio in het Portugees betekent en waarmee de regio Bahia wordt bedoeld. Deze naam en stijl werden bedacht door Mestre Bimba (1899 – 1974). De oorspronkelijke naam van de nieuwe stijl was Luta Regional Baiana, wat destijds een aanpassing was van het bestaande Capoeira.

Mestres

Mestre Bimba innoveerde en creëerde een nieuwe stijl terwijl Mestre Pastinha vooral de tradities en geschiedenis levend hield. Sindsdien hebben veel mestres en Capoeiristas, Capoeira aangepast en ontwikkeld en bestaan er veel stijlen.

Ook Contramestre Lisette en Capoeira School Semente hebben een bepaalde stijl. Zie ook de Capoeira School Semente pagina voor meer uitleg. 

Capoeira Proefles

Voor meer informatie over Capoeira of een Capoeira proefles (€5) graag contact opnemen met Contramestre Lisette, 06-47950717 of aanmelden via lisette@capoeirahaarlem.nl.

“…Capoeira é tudo o que a boca come…” / “…Capoeira is alles wat de mond eet…”

(Mestre Pastinha (1889 -1981))
 
 
“… Lembre-se que a surpresa é a melhor arma de uma luta…”  / “… Onthoudt dat de verrassing het beste wapen van een gevecht is…”

(Mestre Bimba (1899-1974))
 


 “…Capoeira represents history to me. Slave history. Capoeira was a fight against slavery. It was created by the need of the black man to free himself from slavery.

(Contramestre Lisette)


Within Capoeira there are many styles, many people practicing, many opinions and many truths. The more you travel and the more you question masters, the more you realise that each has their opinion on how Capoeira should be practiced…”

(Contramestre Lisette)


“…My vision is that there is good and bad Capoeira in every style and in every country. I see beauty in Capoeira Angola, Capoeira Regional and in all other styles…”

(Contramestre Lisette)